Mobirise

Vägval.

Bilorientering.

Går ut på att köra rätt väg enligt en karta och ett körbesked som fås av arrangören, låter enkelt eller hur? MEN det är inte enkelt utan kräver att man är väldigt metodisk och uppmärksam både på kartan och terrängen.

© Copyright 2021 Ingvar Håkansson

Made with Mobirise web page builder